Vállalkozásfejlesztés, projektgenerálás,
forrásteremtés egy helyen.

Gold Consulting

Az eddig elnyert pályázatok összege:

1335209576

Ft

Gold Consulting

Könyveltessen otthonról, kényelmesen, az interneten keresztül!

Keljen versenyre a legmodernebb marketing eszközök támogatásával!

Keljen versenyre a legmodernebb marketing eszközök támogatásával!

Üzleti terv és megvalósíthatósági tanulmány készítése

A legjobb ötletek és a legkézenfekvőbb, mások által már megvalósított kezdeményezések is sok buktatót rejtenek, amelyek gyakran a megvalósítás közben jelentkeznek. Új üzleti lehetőségek, pályázaton való részvétel megvalósítása előtt érdemes formalizáltan is számba venni a lehetőségeket, azok hatását és kockázati tényezőit. A megvalósíthatósági tanulmány lényege, hogy megalapozott információval szolgáljon a cégvezetés számára az üzleti lehetőség kiaknázhatóságáról és életképességéről. Külső tanácsadóként függetleníteni tudjuk magunkat a vizsgált szervezet korlátozó mechanizmusaitól (kialakult szakmai látásmód, szervezeti kultúra, alárendeltség), így kívülállóként objektív, szakmailag átgondolt véleményt alkothatunk.

A fentieknek megfelelően cégünk, a Gold Szociális Szövetkezet vállalja, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során Partnerei számára biztosítja:

  • Adatgyűjtést és problémadefiniálást;
  • Koncepció kidolgozását és a megvalósítás részleteinek kidolgozását;
  • Megoldási alternatívák ismertetését;
  • Gazdaságossági, finanszírozási és megtérülési vizsgálatok elvégzését;
  • A megoldási alternatívák összehasonlítását;
  • Összefoglaló megállapítások és ajánlások kidolgozását.

Az üzleti terv célja a vállalkozás átfogó bemutatása, a várható üzletmenet összefoglalása. A vállalkozás életében az üzleti terv készítése egy lehetséges tervezési módszer, amely keretet ad a vállalkozás megfelelő, rövid és hosszabb távú stratégiájának kialakításához.

Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet megvalósíthatóságának vizsgálatára; tulajdonostársak vagy lehetséges tulajdonostársak (befektetők) meggyőzésére; hitelezők meggyőzésére, ha külső pénzforráshoz kívánunk jutni; vagy a partnerek tájékoztatására.

A fentieknek megfelelően cégünk, a Gold Szociális Szövetkezet vállalja:

  • A vállalkozás helyzetének vizsgálatát;
  • Üzleti terv elkészítését a célkitűzésnek megfelelően.Kapcsolat

Budapest

Ügyfélszolgálati iroda:

1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 21. I/5.
(2. kapucsengő)
+36 1 951 5813

 

Kaposvár

7400, Ady Endre u. 3.
térkép
+36 82 950 906
info@goldconsulting.eu