Pályázatírás, projektmenedzsment,
marketing tanácsadás, adatrögzítés egy helyen.

Gold Consulting

Az eddig elnyert pályázatok összege:

775.209.576

Ft

Gold Consulting

Mi segítünk Önnek, hogy könnyedén vegye a pályázatírás akadályait!

Keljen versenyre a legmodernebb marketing eszközök támogatásával!

Könyveltessen otthonról, kényelmesen, az interneten keresztül!

Üzleti terv és megvalósíthatósági tanulmány készítése

A legjobb ötletek és a legkézenfekvőbb, mások által már megvalósított kezdeményezések is sok buktatót rejtenek, amelyek gyakran a megvalósítás közben jelentkeznek. Új üzleti lehetőségek, pályázaton való részvétel megvalósítása előtt érdemes formalizáltan is számba venni a lehetőségeket, azok hatását és kockázati tényezőit. A megvalósíthatósági tanulmány lényege, hogy megalapozott információval szolgáljon a cégvezetés számára az üzleti lehetőség kiaknázhatóságáról és életképességéről. Külső tanácsadóként függetleníteni tudjuk magunkat a vizsgált szervezet korlátozó mechanizmusaitól (kialakult szakmai látásmód, szervezeti kultúra, alárendeltség), így kívülállóként objektív, szakmailag átgondolt véleményt alkothatunk.

A fentieknek megfelelően cégünk, a Gold Szociális Szövetkezet vállalja, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során Partnerei számára biztosítja:

  • Adatgyűjtést és problémadefiniálást;
  • Koncepció kidolgozását és a megvalósítás részleteinek kidolgozását;
  • Megoldási alternatívák ismertetését;
  • Gazdaságossági, finanszírozási és megtérülési vizsgálatok elvégzését;
  • A megoldási alternatívák összehasonlítását;
  • Összefoglaló megállapítások és ajánlások kidolgozását.

Az üzleti terv célja a vállalkozás átfogó bemutatása, a várható üzletmenet összefoglalása. A vállalkozás életében az üzleti terv készítése egy lehetséges tervezési módszer, amely keretet ad a vállalkozás megfelelő, rövid és hosszabb távú stratégiájának kialakításához.

Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet megvalósíthatóságának vizsgálatára; tulajdonostársak vagy lehetséges tulajdonostársak (befektetők) meggyőzésére; hitelezők meggyőzésére, ha külső pénzforráshoz kívánunk jutni; vagy a partnerek tájékoztatására.

A fentieknek megfelelően cégünk, a Gold Szociális Szövetkezet vállalja:

  • A vállalkozás helyzetének vizsgálatát;
  • Üzleti terv elkészítését a célkitűzésnek megfelelően.